VOTER BEHAVIOR IN THE EXAMPLE OF THE ORAVA REGION

Authors

  • Marek Chovanec Faculty of Social Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia)

Keywords:

elections, Orava region , voters , voter behavior, parliamentary elections, combined elections

Abstract

This article deals with voter behavior in a selected natural region of the Slovak Republic - Orava. The current administrative segmentation of Slovakia divides the Orava region between three districts – Dolný Kubín, Námestovo, and Tvrdošín district. The Orava region is also situated only in one self-governing region – Žilina self-governing region. The Orava region is known as a very religious part of Slovakia, so that´s why we are thinking citizens would vote more conservatively. The main goal of this paper is to analyze the voter behavior in three cities of the Orava region – Dolný Kubín, Tvrdošín, and Námestovo. All those cities are located in the Orava region, but two of them are more northern than others. We predict that the voters in two northern towns – Tvrdošín and Námestovo would vote more conservatively than the voters in Dolný Kubín, which is located in the southern part of the Orava region. The subject of the analysis was the parliamentary elections held in 2020 in comparison with the regional and municipal elections held in 2022.

References

BAAR, V., RUMPEL P., ŠINDLER, P. (1996). Politická geografie. Ostrava: Ostravská univerzita. 91p. ISBN 978-80-704-2737.

BUČEK, J. 2006. Hlavné smery a problémy výskumu súčasnej politickej geografie. In: Geografický časopis, vol. 58, no.4, pp. 353-371. ISSN 0016-7193.

BUČEK, J., PLEŠIVČÁK, M., PRZYBYLA, V., 2017. Politická geografia – politické ideológie, demokracia a voľby. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 240p. ISBN 978-80-223-4408-1.

HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L., 2007. Demokracie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Medzinárodný politologický ústav, 2007. 379p. ISBN 978-80-210-3195-1.

JOHNSTON, J., GREGORY, D., SMITH, D. M., 1994. Dictionary of Human Geography. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

KOSTELECKÝ, T., 1993. Volby očima geografa In: Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Ed. SÝKORA, L.. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, pp.167-186.

MADLEŇÁK, T., 2012: Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998-2010). Bratislava: VEDA. 238p. ISBN 978-80-224-1231-5.

PINK, M. 2005. Současné přístupy k volební geografii In: Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Ed: Petr, Fiala; Maximilián, Strmiska. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, pp.148-162. ISBN 80-7325-074-8.

SOPÓCI, J., 2004. Politika a spoločnosť. Bratislava: SOFA. 2004, 203p. ISBN 80- 85752-64-6

SOPÓCI, J. 2002., Sociológia politiky. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2002. 198p. ISBN 80-223-1691-1

ŠTEFANČÍK, R. 2007. Ekonomická analýza voličského správania. In : Slovenská politologická revue, roč. 2007, č. 1 – 2, s. 71 - 88. Katedra politológie – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. ISSN: 1335 – 9096. [online.]. [cit. 2023-07-08]. Available at: http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/ekonomicka-analyza-volebneho-spravania.pdf

TÓTH, R., 1998., Koncepcia politického systému. Bratislava: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR. ISBN 80-968077-0-6

ŽÚBOROVÁ, V., 2010. Hlas prvovoliča. Volebná štúdia prvovoličov Trnavského kraja. Trnava: Katedra politológie. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 57p.

ŠÚ SR. 2016. Súhrnné výsledky hlasovania. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-08-07]. Available at: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html

ŠÚ SR. 2020a. Súhrnné výsledky hlasovania. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data01.html

ŠÚ SR. 2020b. Súhrnné výsledky hlasovania. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data01.html

ŠÚ SR, 2020c. Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data02.html

ŠÚ SR, 2020d. Platné hlasy odovzdané pre politické subjekty. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data02.html

ŠÚ SR, 2022a. Súhrnné výsledky hlasovania. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/oso/oso2022/sk/suhrnne_vysledky.html

ŠÚ SR, 2022b. Súhrnné výsledky hlasovania. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/suhrnne_vysledky.html

ŠÚ SR, 2022c. Výsledky hlasovania podľa obcí. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/oso/oso2022/sk/vysledky_obce.html

ŠÚ SR, 2022d. Voľby predsedov samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_predsedu.html

ŠÚ SR, 2022e. Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_zastupitelstva.html

ŠÚ SR, 2022f. Výsledky hlasovania podľa obcí. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/oso/oso2022/sk/vysledky_obce.html

ŠÚ SR, 2022g. Voľby predsedov samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_predsedu.html

ŠÚ SR, 2022h. Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_zastupitelstva.html

ŠÚ SR, 2022i. Výsledky hlasovania podľa obcí. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/oso/oso2022/sk/vysledky_obce.html

ŠÚ SR, 2022j. Voľby predsedov samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_predsedu.html

ŠÚ SR, 2022k. Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Bratislava: Štatistický úrad SR. [online]. [cit. 2023-07-08]. Available at: https://volby.statistics.sk/osk/osk2022/sk/volby_zastupitelstva.html

Rozhodnutie č. 351/2019 Z. z.

Rozhodnutie č. 209/2022 Z. z.

Published

2023-06-30

How to Cite

Chovanec, M. (2023). VOTER BEHAVIOR IN THE EXAMPLE OF THE ORAVA REGION. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 10(1), 64-79. Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/150