INSTRUMENTS THAT AFFECT VOTER TURNOUT – INSPIRATIONAL EXAMPLES FOR SLOVAKIA?

Authors

  • Erik Urc Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava

Keywords:

voter turnout, compulsory voting, electronic voting

Abstract

The article deals with selected methods that can help increase voter turnout in the elections in the territory of the Slovak Republic. This paper describes methods based on data from several countries around the world that have decided to apply them to increase the involvement of citizens in the electoral process. The first part of the paper is devoted to compulsory voting, which also applies in several European countries. The second part of the paper analyzes the mechanism of electronic voting through modern information technologies. The article also presents several data that influence the introduction of this form of voting. It is primarily about socio-economic indicators, such as the population’s age structure, the proportion of the university- educated population, or households’ access to the Internet. Through the paper, the author also mentions various shortcomings that legislators and society will have to deal with to increase voter mobilization in elections.

References

ANTOŠ, M. 2007. Tajné hlasování za plentou jako záruka svobodných voleb versus distanční hlasování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 2, s. 172-182. [cit. 15-10- 2022]. Available at: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7178

BALÍK, S. – JUST, P. 2010. In.: STEJSKAL, L. Desítky otázek, stovky odpovědí: 20 svobodných let [online]. 2010, [cit. 15-10-2022]. Available at: https://zpravy.aktualne.cz/ domaci/desitky-otazek-stovky-odpovedi-20-svobodnych-let/r~i:article:668736/

BARILIK, I. N. 2006. Volebná povinnosť. In.: ANTOŠ, M., WINTR, J.. (eds) Volební systémy a volební právo – české cesty v kontextu zahraničných modelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006. s. 20 – 42. ISBN 80-85889-77-3.

BLÍŽKOVSKÝ, R. – NĚMEC, J. 2013. Právní úprava volební povinnosti ve vybraných zemích [online]. 2013. 15 s. [cit. 15-10-2022] Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/ orig2. sqw?idd=81922

BRUNCLÍK, M. – NOVÁK, M. a kol. 2014. Internetové voľby – Budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 291 s. ISBN: 978- 80-7419-168-8.

CHEVALLIER, M. – WARYNSKI, M. – SANDOZ, A. 2006. Success Factors of Geneva’s e-Voting System [online]. 2006. 8 s. [cit. 15-10-2022] Available at: https://www. researchgate.net/publication/259645027 _Success_Factors_of_Geneva’s_e-Voting_ System

CHRISTIN, T. – TRECHSEL,A. 2005.Analysis of the 26th September 2004 ballotAshfield in four Geneva municipalities (Anières, Carouge, Cologny, and Meyrin) [online]. 2005. 47 s. [cit. 15-10-2022]Available at: https://www.academia.edu/610450/Analysis_of_the_ 26th_ September_2004_ballot_ashfield_in_four_Geneva_municipalities_Ani%C3%A8res_ Carouge_Cologny_and_Meyrin_

DOMIN, M. 2017. Volebné právo a volebné systémy. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2017. 411 s. ISBN: 978-80-7160-438-9.

EUROSTAT. 2017. Population age structure by major age groups, 2006 and 2016 (% of the total population) [online]. 2017, [cit. 15-10-2022]. Available at: https://ec.europa.eu/ eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Population_age_structure_by_major_ age_groups,_2006_and_2016_(%25_of_the_total_population).png

GOLDING, P. 1996. World Wide Wedge: Division and Contradiction in the Global Information Infrastructure. In.: Monthly Review. 1996, Vol. 48, No. 3, s. 70–85. ISSN: 0027-0520.

HAYWOOD, T. 1995. Info is rich – Info poor: Access and exchange in the global information society. Londýn a New Jersey: Bowker-Saur, 1995. 274 s. ISBN: 0-86291-631-3.

HLAVÁČEK, K. – KUTA, M. 2014. Elektronické internetové hlasovaní v Estonsku [online]. 2014 Parlamentní institut – studie č. 1.231. 2014. 231 s. [cit. 08-09-2022] Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw? idd=101330

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ELECTORAL

ASSISTANCE. 2015. Use of E-Voting Around the World [online]. 2015, [cit. 15-10- 2021]. Available at: https://www.idea.int/news-media/media/use-e-voting-around-world

KUPKA, V. 2008. Alternatívne spôsoby volieb v 21. storočí – Cesta k priamej demokracii?. In.: Slovenská politologická revue. číslo 4, ročník VIII. 2008, s. 111-138. ISSN: 1335-

LIJPHART, A. 2008. Thinking about democracy: Power sharing and majority rule in theory and practice. Londýn: Routledge, 2008. 320 s. ISBN: 978-0415772686.

OROSZ, L. – MALEK, P. – SVÁK, J. – ŠIMÍČEK, V. 2016. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. Bratislava: C. H. Beck, 2016. 472 s. ISBN: 978-80-89603-41-1.

OURWORLDINDATA.ORG. 2022. Share of the population using the Internet [online]. 2022, [cit. 15-10-2022]. Available at: https://ourworldindata.org/grapher/share-of-individuals- using-the-internet

PALÚŠ, I. 2002. Štátne právo porovnávacie. Košice: UPJŠ, 2002. 236 s. ISBN: 978-80-7097- 483-4.

STATISTA. 2021. Share of those aged between 15 to 64 with tertiary educational attainment in selected European countries in 2020 [online]. 2021, [cit. 15-10-2021]. Available at: https:// www.statista.com/ statistics/1084737/EU-28-adults-with-tertiary-education-attainment/

VALOVÁ, Z. 2010. Volební kvóty pro ženy – výchozí představa a její realizace. In.: ANTOŠ, M., WINTR, J.. (eds) Volby, demokracie a politické svobody. Praha : Leges, 2010. s. 83 –

ISBN: 978-80-87212-62-2.

WIRNITZER, J. 2014. Povinná volební účast? Recept na štěstí to není, Evropa od ní ustupuje [online]. 2014, [cit. 15-10-2022]. Available at: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ povinna-volebni-ucast-zeman.A141018_114414_domaci_jw

Zákon č. 123/1920 Sb., kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny.

Zákon č. 75/1948 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia

Published

2022-12-31

How to Cite

Urc, E. (2022). INSTRUMENTS THAT AFFECT VOTER TURNOUT – INSPIRATIONAL EXAMPLES FOR SLOVAKIA?. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 9(2). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/145