THE 2020 PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC FROM A REGIONAL PERSPECTIVE

Authors

  • Peter Horváth Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava
  • Erik Urc Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences, University of Saints Cyril and Methodius in Trnava

Keywords:

parliamentary elections, Slovak Republic, electoral gain, National Council of the Slovak Republic, regions

Abstract

The subject of this article is the analysis of the 2020 parliamentary elections in the Slovak Republic from the point of view of the regional success of individual political entities. The authors refer the strong and weak areas of support for individual political parties, which gained more than five percent of the votes on a nationwide scale. As the Slovak Republic is considered as single constituency in the parliamentary elections, the results themselves do not literally indicate the areas with the strongest or weakest voter support. It is interesting to observe the extent of influence of the residence of the electoral leader, the ethnic composition of the population or the religiosity on the electoral behaviour. Equally interesting is the observation of the stability of electoral preferences, as we have witnessed largely different results in the 2020 parliamentary elections compared to the 2019 elections (presidential elections, as well as the European Parliament elections).

References

BARDOVIČ, J. 2018. Voľby a volebné systémy v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, 2018. s. 121-143. ISBN 978-80-031-6.

BLAŠKOVÁ, B. – KOŠTIAL, L. – NOVÁK, M. 2020. Voľby a referendá na území Slovenskej republiky od roku 1989-2020. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. 96 s. ISBN 978-80-572-0061-1.

BRIX, R. 2018. Zákonodarná moc v krajinách Vyšehradskej skupiny. In Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, 2018. s. 49-73. ISBN 978-80-031-6.

HORVÁTH, P. 2017. Dualizmus výkonnej moci na Slovensku. In Politické vedy: časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, roč. 20, č. 1 (2017), s. 47-63. ISSN 1335-2741.

MIKUŠ, D. 2018. Pohľady politických strán na verejnú správu. Trnava: Fakulta sociálnych vied, 2018. 118 s. ISBN 978-80-8105-962-9.

RICHVALSKÝ, L. – MACHYNIAK, J. – GUŤAN, D. 2020. Political influence of non governmental organizations and civil society. In AD ALTA: journal of interdisciplinary research, roč. 10, č. 1 (2020), pp. 172-176. ISSN 1804-7890.

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, 2020. Voľby a referendá. [par. 2020-11-20]. Dostupné na: <https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/data02.html.>

Published

2020-12-31

How to Cite

Horváth, P., & Urc, E. (2020). THE 2020 PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE SLOVAK REPUBLIC FROM A REGIONAL PERSPECTIVE. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 7(2). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/111