Vol. 1 No. 1 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 1 No. 1 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Study
JEŽEK, Jíří: Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy
MASLEN, Michal: Právo účasti na správe verejných vecí v podmienkach územnej samosprávy
PAVELKOVÁ, Jaroslava: Finanční gramotnost

Articles
CALETKA, Stanislav: Krajské volby v České republice 
HORVAT, Matej: Niekoľko poznámok k zániku mandátu poslanca zastupiteľstva
ŠRAMEL, Bystrík: Pôsobnosť prokuratúry SR v kontexte volieb do orgánov samosprávnych krajov
TEKELI, Jozef: Volebné obdobie verzus funkčné obdobie volených obecných funkcionárov

Reviews
HRUŠOVSKÝ, Marek: Trafiałek, E.: Polityka społeczno-gospo-darcza. Wybrane problemy i zadania
JUZA, Peter: Сыдыков Е. Б.: Лев Гумилев: энциклопедия

Published: 2014-03-01