Vol. 1 No. 2 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 1 No. 2 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Study
DOLNÝ, Branislav: Výsledky volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2013: Neúspech Smeru-SD ako trest voličov alebo volebného systému?
KUBICKI, Radosław: The 2010 Local Government Election in Polish Voivodeships which Border with Slovakia
POLAKEVIČOVÁ, Ivana – LINCÉNYI, Marcel: Percpecia politických bilboardov slovenskými voličmi z aspektu Genderovej diferenciácie vo volebnej kampani vyššieho územného celku v Bratislavskom kraji v roku 2013

Articles
HORVÁTH, Peter – MACHYNIAK, Ján: Prezidentské voľby 2014 na Slovensku
SEKAN, Filip: Vplyv rozširovania EÚ na európsku regionálnu politiku
ŠEBÍK, Karol: Kompetenčné konflikty v obecnej samospráve (legislatíva a prax)

Reviews
CÍBIK, Lukáš: Duková, I. – Duka, M. – Kohoutová, I.: Sociální politika
MIKUŠ, Dalibor: Růžička, V. : Politika a médiá v konzumní společnosti

Published: 2014-06-01