Vol. 1 No. 4 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 1 No. 4 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Study
FABOK, Jaroslav: Nové formy verejnosti
KNAIFL, Oldřich – PAVELKOVÁ, Jaroslava: Management sociálního podnikání v podmínkách ekonomické krize
ŠIMO, Dušan – LUKÁČ, Michal – TRNKOVÁ, Ľubica: Prieskum názorovej hladiny voličov ku komunálnym voľbám v Trnavskom kraji v roku 2014

Articles
JIRÁSKOVÁ, Soňa: Analýza úrovne spoločensky zodpovedného správania štátnej vysokej vojenskej školy
MAREŠ, David: Likvidita a solventnost
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Inštitucionálne ukotvenie regionálnej politiky Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky

Reviews
BOBÁK, Martin: Mareš, M. – Výborný, Š.: Militantní demokracie ve střední Evropě
GARAJ, Michal: Fiala, V.: Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky

Published: 2014-12-31