Vol. 2 No. 2 (2015): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 2 No. 2 (2015): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Articles
KONEČNÝ, Stanislav: K typológii systémov verejnej správy v štátoch Európskej únie
LUKÁČ, Michal – FÍBOVÁ, Mária: Komunikačný audit internej komunikácie vo verejnej správe spoločnosti
BOBÁKOVÁ, Viktória: Zadlžovanie regionálnej samosprávy
HRUŠOVSKÝ, Marek: Vývojové tendencie regionálnych volieb na príklade oravských volebných obvodov.
VRBINČÍK, Marek: Kreovanie a podoba župného zákona v kontexte presadzovania záujmov politických strán
NEMEC, Peter: Štúdia dobrej praxe vo verejnej politike na Slovensku na príklade obce Dobrá Niva – víťaza súťaže Dedina roka 2009

Reviews
BORÁROSOVÁ, Ingrid: Říchová, B. a kol.: Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
SOCHOROVÁ, Mahuliena: Kováčová, E.: Teória a prax verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

Published: 2015-12-31