THE WORK – LIFE BALANCE IN THE EUROPEAN UNION WITH FOCUS ON PARENTAL AND PATERNITY LEAVE

Authors

  • Iva Fischerová Department of Legal Specialisations and Public Administration. Metropolitan University Prague
  • Zuzana Horváthová Department of Legal Specialisations and Public Administration. Metropolitan University Prague
  • Josef Abrhám Department of Tourism. Metropolitan University Prague

Keywords:

social policy, European Union, work-life balance, directive, parental leave, paternity leave, carers´ leave, social security

Abstract

The paper deals with the social policy of the European Union, specifically the directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU. And it is considering the changes that need to be made in the area of labour law, especially concerning the Labour Code, and partially in social security in the Czech Republic and the Slovak Republic, in connection with the requirement to transpose this directive. The aim of the paper is to evaluate the valid legislation of the Czech Republic and Slovak Republic in the monitored area.

References

BARANCOVÁ, H. kol. Zákonník práce. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019. ISBN ISBN 978-80-89603-78-7.

BĚLINA, M. DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-759-0.

European Commission (2017a). European Pillar of Social Rights as a proposal for a Joint proclamation by the EU Institutions (COM (2017)251, 26 April 2017.

European Commission (2017b). White Paper on the Future of Europe (COM(2017)2025, 1 March 2017).

FISCHEROVÁ, I. (Chvátalová) Zamyšlení nad sociálním zabezpečením pracovníků a osob samostatně výdělečně činných v Evropské unii z hlediska harmonizace. In PICHRT, J., KOLDINSKÁ, K., MORÁVEK, J. (eds.) Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-588-6.

HŮRKA, P. Flexibilní formy zaměstnání. In PICHRT, J., MORÁVEK, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5.

HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. 3. aktualizované vydání. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk. 2020. ISBN ISBN 978-80-7380-825-9.

HORVÁTHOVÁ, Z. Social Systems and Policies. Prague: Metropolitan University Prague Press. 2016. ISBN 978-80-87956-38-0.

HORVÁTHOVÁ, Z; ABRHÁM, J. Systémové změny sociální politiky v zemích EU. Praha: Metropolitan University Prague Press. 2017. ISBN 978-80-87956-68-7.

HORVÁTHOVÁ, Z; ABRHÁM, J.; CHVÁTALOVÁ, I. Cash Benefits for Sickness and Maternity in Selected States of the European Union and Austerity Measures. In: European Journal of Economics and Business Studies. Volume 3, Nr. 1., 2015, pp 185-191. ISSN 2411-9571 (Print). ISSN 2411-4073 (dostupné online na: http://journals.euser.org/ )

CHVÁTALOVÁ, I. Social Policy in the European Union, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, vol.5, Issue 1, 2016, pp 37-41, ISSN 1805-6830. (dostupné online www.cjssbe.cz/journal-archive/volume-5-issue-1-2016)

CHVÁTALOVÁ, I. The European Pillar of Social Rights: Reconciliation between work and private life. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 2017, vol.5, Issue 3, pp 37-41, ISSN 1805-6830.

JANKOVÁ, E. Státní sociální podpora. In CHVÁTALOVÁ, I. a kol. Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. 2. vyd. Praha: A. Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-732-0.

KOLDINSKÁ, K. Sociální právo EU. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7552-701-1.

KOLDINSKÁ, K. TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-692-0.

KOMENDOVÁ, J. Základy pracovního práva EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-286-3.

LÖRCHER, K., SCHÖMANN, I. (2016). The European Pillar of Social Rights: critical legal analysis and proposals. ETUI Research Paper, report 139. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2859976

MATLÁK, J. a kol. Právo sociálneho zabezpečenia. 2. vydanie. Plzeň: nakladatelství Aleš Čeněk. 2012. ISBN 978-80-7380-403-9.

MESEC.CZ. Ženy se více vrhají do podnikání i na vysokou školu. [online]. [2020-09-26]

MORÁVEK, J. Vybrané aspekty job-sharingu. In PICHRT, J, MORÁVEK, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5.

OLŠOVSKÁ, A. Možnosti atypických foriem výkonu práce v slovenskom Zákonníku práce. In PICHRT, J, MORÁVEK, J. (eds.) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5. s. 21-32.

PROCHÁZKOVÁ, E. Pracovní poměr s kratší pracovní dobou – legislativní zakotvení a odraz v unijní a české judikatuře. In PICHRT, J., KOLDINSKÁ, K., MORÁVEK, J. (eds.) Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-588-6.

SKUPIEŇ, D. European Social Partners´Agreements – current Situation and Perspektives. In PICHRT, J., KOLDINSKÁ, K., MORÁVEK, J. (eds) Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-588-6.

SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-752-1.

ŠTANGOVÁ, V. Genderové otázky a atypické zaměstnávání. In PICHRT, J., MORÁVEK, J. (eds) Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-975-5.

Published

2020-12-31

How to Cite

Fischerová, I., Horváthová, Z., & Abrhám, J. (2020). THE WORK – LIFE BALANCE IN THE EUROPEAN UNION WITH FOCUS ON PARENTAL AND PATERNITY LEAVE. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 7(2). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/112