COMPARISON OF TAX BURDEN INDICATORS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Authors

  • Jarmila Rybová Faculty of Economics, Department of Accounting and Finance, University of South Bohemia in České Budějovice
  • Štěpánka Kameníková Faculty of Economics, Department of Accounting and Finance, University of South Bohemia in České Budějovice

Keywords:

tax quota, taxation, implicit tax rate, tax mix, Czech Republic, Slovakia

Abstract

The article focuses on the comparison of the tax systems of the Czech Republic and Slovakia in the period 2017-2020. First, it deals with a brief description of the basic parameters of Czech and Slovak taxes, which also include contributions to social security and health insurance. In the next section, there are selected indicators of taxation. These indicators are implicit tax rates on consumption, labour, and capital, effective tax rates, tax mix, and tax quota, and on the other hand, the standard of living is presented by the indicator of gross domestic product per inhabitant in purchasing power parity. By evaluating the selected indicators, it was found that the tax burden in the Czech Republic is higher than in Slovakia, although the tax quota indicator indicates the opposite. It can be stated that it is appropriate to use more indicators to assess the tax burden.

References

COLLECTIVE AUTHORS (2022). DAŇOVÉ ZÁKONY 2022 SR XXL ProFi. Bratislava: DonauMedia.

EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Taxation and Customs Union (2022). Taxation trends in the European Union: data for the EU Member States, Iceland, Norway: 2022 edition, Publications Office of the European Union, 2022, [online]. Available at: https://data.europa.eu/doi/10.2778/417176 [15 January 2023].

EUROSTAT (2023). Eurostat database [online]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home [01 November 2023].

HODGE S. (2007). Tax Freedom Day Press Conference Remarks. The Tax Foundation. [online]. Available at: https//taxfoundation.org. [01 November 2023].

ILTER, C. (2017). WHAT ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS AFFECT GDP PER CAPITA? A STUDY ON 40 COUNTRIES. Načteno z California State University Dominguez Hills, USA. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Cenap-Ilter/publication/324228513_what_economic_and_social_factors_affect_gdp_per_capita_a_study_on_40_countries/links/5accdaee0f7e9b1896544385/what-economic-and-social-factors-affect-gdp-per-capita-a-study-on-40-count.

KAMENÍKOVÁ, Š. (2023). Porovnání soustavy daní v České republice a na Slovensku. Diploma Thesis. České Budějovice: Faculty of Economics, University of South Bohemia.

KUBÁTOVÁ, K. (2018). Daňová teorie a politika . Praha: Wolters Kluwer ČR.

KUKALOVÁ, G., MORAVEC, L., JEČMÍNEK, J., & MARTÁSKOVÁ, B. (June 2018). Financial Crisis Influence on Tax Mix Changes. European Financial Systems 2018. [online]. Available at: https://is.muni.cz/do/econ/soubory/sborniky/2018/Proceedings_finalni_verze_September_3.pdf#page=355 [15 January 2023].

LIBERAL INSTITUTE (2023). Den daňové svobody. [online]. Available at: https://libinst.cz/wp-content/uploads/2023/06/DDS-2023.pdf [01 November 2023].

MACEK, R. (2014). The impact of taxation on economic growth: Case study of OECD countries. Review of economic perspectives. [online]. Available at: https://sciendo.com/downloadpdf/journals/revecp/14/4/article-p309.pdf [15 January 2023].

MARKOVÁ, H. (2023). Daňové zákony 2023: úplná znění platná k 1. 1. Praha: Grada Publishing.

MORÁVKOVÁ, J. (2015). Český finanční a účetní časopis. Available at: Efektivní sazba korporátní daně. [online]. Available at: https://cfuc.vse.cz/pdfs/cfu/2015/04/05.pdf [10 January 2023].

NICODEME, G. (2001). Computing effective corporate tax rates: comparisons and results. [online]. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/3808 [10 January 2023].

OECD (2022). The Impact Of Covid 19 On Oecd Tax Revenues. Revenue Statistics. [online]. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/oecd-tax-statistics_tax-data-en.

OECD (2022a). Effective tax rates. [online]. Available at OECD.stat: https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=CTS_ETR [15 January 2023].

OECD (2023). Revenue Statistics. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/data/oecd-tax-statistics_tax-data-en.

RYBOVÁ (2017). Convergence of EU Member States in the field of excise duties in the period 2000 – 2015. Vol. 65, No. 4, 2017. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita, s. 1415-1424, [online]. Dostupné: https://doi.org/10.11118/actaun201765041415, EID kód: 2-s2.0-85028835658.

RYBOVÁ (2017a). Změny spotřebních daní v souvislosti s harmonizačními procesy v členských státech Evropské unie. Doctoral dissertation. Praha: University of Economics, Faculty of Finance and Accounting, s. 93.

RYBOVÁ, J. (2016). Složená daňová kvóta České republiky v kontextu vývoje průměrných hodnot členských států Evropské unie. Daně a právo v praxi 2016 (12). Praha, ČR: Wolters Kluwer, a.s., s. 18-21, ISSN 1211-7293.

SZAROWSKÁ, I. (2011). Littera Scripta. Metody a sazby používané ke komparaci [online]. Available at: https://www.littera-scripta.com/wp-content/uploads/2019/05/1_PDFsam_1_PDFsam_15_PDFsam_13_PDFsam_19_PDFsam_9_PDFsam_13_PDFsam_11_PDFsam_9_PDFsam_23_PDFsam_LS_1_2011.pdf.

TA3 (2023). Slováci takmer dve tretiny príjmu odovzdajú štátu. Daňové zaťaženie sa zvýšilo [online]. Available at: https://www.ta3.com/clanok/272307/slovaci-takmer-dve-tretiny-prijmu-odovzdaju-statu-danove-zatazenie-sa-zvysilo [25 August 2023].

ÚČTOVNÍK (2021). Deň daňovej slobody od roku 1999 po súčasnosť. Opýtaj sa účtovníka [online]. Available at: https://www.opytajsauctovnika.sk/den-danovej-slobody-od-roku-1999-po-sucasnost [cit. 15 January 2023].

VANČUROVÁ, A. a ZÍDKOVÁ, H. (2022). Daňový systém ČR 2022. Praha: Wolters Kluwer.

VINTROVÁ, R. (2010). Interpretační omezení HDP a alternativní ukazatele. Available at: https://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/working-paper/gf_wp0610.pdf.

ZÁKON č. 105/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (undated). Aailable at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-105.

ZÁKON č. 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-106.

ZÁKON č. 16/1993 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční. (undated). Available at: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-16.

ZÁKON č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461.

ZÁKON č. 530/2011 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-530.

ZÁKON č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-580.

ZÁKON č. 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-609.

ZÁKON č. 98/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. (undated). Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-98.

Published

2023-12-20

How to Cite

Rybová, J., & Kameníková, Štěpánka. (2023). COMPARISON OF TAX BURDEN INDICATORS IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 10(2), 113-143. Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/155