Access to information as one of the means of fight against corruption in public administration in Slovak republic

Authors

  • Michal Imrovič Katedra verejnej politiky a verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika
  • Peter Nemec Katedra verejnej politiky a verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Keywords:

corruption, fight, information, law, public administration

Abstract

Corruption is as old as the human race itself. During the history it has evolved and acquired various forms and degrees of severity depending on the circumstances. Today, according to public opinion survey, it is a social issue because it halts the economic and democratic development of all states in the world as it occurs more or less in all of them. To solve the problem of corruption radically, it is necessary to adopt and duly perform efficient anticorruption measures which would eliminate or completely remove the corruption. One of the possible and efficient tools to fight the corruption are, besides the criminal, economic and administrative measures, also the information means. These are based on one of the basic human rights - right for information. It started to be fully applied in the Slovak Republic since effectivity of the Act on Free Access to Information in 2001 by which the rule that everything that is not classified is public has been adopted. The paper address the issue of corruption, its occurrence in the Slovak Republic and fight against the corruption through application of the right for information.

References

Dôvodová správa k návrhu zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: http://www.nrsr.sk/web//Page.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=997

DUBÉCI, M. 2013. Infožiadosti, diplomovky a buzerované úrady: Výsledky prieskumu. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: https://dubeci.blog.sme.sk/c/334609/Infoziadosti-diplomovky-a-buzerovane-urady-Vysledky-prieskumu.html

Fico pred OECD chválil slovenský boj proti korupcii. Je to rakovina, vyhlásil, 2017 In Sme [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: https://domov.sme.sk/c/20496153/ficoletel-do-pariza-zucastni-sa-globalneho-fora-proti-korupcii.html#axzz4h3HWQtsO

GOLIAŠ, P., HAJKO, J., PIŠKO, M. 2017. Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia. Správa o stave a vývoji demokracie na Slovensku: Neriešenie problémov a zneužívanie moci otvárajú brány extrémizmu. Bratislava: INEKO, 2017. 229 s. Bez ISBN

IMROVIČ, M. 2015. Európska charta miestnej samosprávy: dizertačná práca. Trnava: UCM, 2015. 134 s.

KAMENEC, T., PIROŠÍK, V.: Čo nie je tajné, je verejné. Ako používať zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Bratislava: Občan a demokracia, 2000. 44 s.

LÁŠTIC, E. 2008. Informačné nástroje: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ako protikorupčný nástroj. In SIČÁKOVÁ BEBLAVÁ, E., BEBLAVÝ, M.: Jedenásť statočných: Prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. Bratislava, 2008. s. 192-214.

OLTEANU, T. 2011. Korupcia - dedičstvo štátneho socializmu. In Forum Historiae, 2011, roč. 5,č.2, s. 285-289.ISSN 1337-6861.

SELIGSON, M. 2002. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparation Study of Four Latin American Countris. In The Journal of Politics, 2002, roč.64, č.2, s.408-433

SCHWAB, K. 2017. The Global Competitiveness Report 2016-2017. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

SITA. 2017. Fico pred OECD chválil slovenský boj proti korupcii. Je to rakovina, vyhlásil. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: https://domov.sme.sk/c/20496153/fico-leteldo-pariza-zucastni-sa-globalneho-fora-proti-korupcii.html#axzz4gl8sPvpZ

SLOBODA, D., DOSTÁL, O.: Porušovanie infozákona v samospráve pokračuje. [online]. 2013 [cit. 2017-06-04] Dostupné na: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4913

Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: http://www.ucps.sk/subory/Prilohy_rychle_aktuality/strategicky_plan_boja_proti_korupcii.pdf

SZEGHYOVÁ, B. 2011. Korupcia v stredoveku a ranom novoveku. In Forum Historiae,2011, roč. 5,č.2, s. 198-221.ISSN 1337-6861.

ŠIPOŠ, G. 2014. Čo je väčším problémom sveta-chudoba, vojna alebo korupcia? [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: https://transparency.blog.sme.sk/c/363298/co-jevacsim-problemom-sveta-chudoba-vojna-alebo-korupcia.html

ŠIPOŠ, G. 2017. Index vnímania korupcie 2016: Slovensko v boji proti korupcii naďalej stagnuje. [online]. [cit.2017-06-04] Dostupné na: http://transparency.sk/sk/cpi-2016-slovensko-v-boji-proti-korupcii-nadalej-stagnuje/

ŠPAŇÁR, J.-HRABOVSKÝ, J. 1987. Latinsko-slovenský, slovensko-latinský slovník. Bratislava: SPN, 2012. 1224 s. ISBN 9788010022335

TRANSPARENY INTERNATION SLOVENSKO. 2015. 150 protikorupčných odporúčaní pre Slovensko. Odporúčania pre politikov, aktivistov, štátnych manažérov i starostov. Bratislava: Transparency Internation Slovensko, 2015. 39 s. ISBN 978-80-89791-04-0

TRUBAN, M. a kol. 2017. Dá sa bojovať s korupciou na Slovensku? Dá! [online]. [cit.2017-06.-04] Dostupné na: https://www.progresivne.sk/wp-content/uploads/2017/04/paperkorupcia.pdf

VŐRŐS, L. 2011. Úvod: Korupcia ako historický fenomén. In Forum Historiae,2011, roč.5,č.2, s.1-13. ISSN 1337-6861.

WARREN, M. E. 2004. What Does Corruption Mean in Democracy? In American Journal of Political Science, 2004, roč.48, č.2, s.328-343

WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, rozhodnutia súdov. Bratislava: VIA IURIS, 2012. 296 s. ISBN 978-80-970686-4-6

WILFLING, P., BABIAKOVÁ, K.: Právo na informácie. Výklad k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, problémy z praxe, rozhodnutia súdov. Bratislava: Občan a demokracia, 2006. 88 s.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon)

Published

2018-07-01

How to Cite

Imrovič, M., & Nemec, P. (2018). Access to information as one of the means of fight against corruption in public administration in Slovak republic. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 5(1). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/76