Vol. 4 No. 1 (2017): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 4 No. 1 (2017): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Articles
MITRĘGA, Adrian: Auxiliary and Consulting Bodies of the Polish Ministry of Energy after 2015
FEKETE, Sándor – FAZEKAS, Csaba: Change of the Local Self-Governments’ Sovereignty in Hungary
SOÓS, Edit: Paradigm Shift in Public Administration in Hungary. The Magyary Zoltán Public Policy Programme
PALÚŠ, Igor: Participation of Representatives of Municipal Representation in Exercising of Municipal Self-Government
ŠRAMEL, Bystrík: Metamorphoses of Prosecutorial Supervision Over Public Administration

Reviews
HORVÁTH, Peter: Malast, J.: Teoretická východiska obecné samosprávy v České republice
KNEŽOVÁ, Jana: Konečný, S.: Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

Published: 2017-07-01