Vol. 1 No. 3 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

					View Vol. 1 No. 3 (2014): Slovak Journal of Public Policy and Public Administration

Study
SLEZIAK, Ján: Škandinávska amalgamizácia a koncentrácia územnej samosprávy ako inšpirácia pre fragmentované systémy verejnej správy
ŠVIKRUHA, MARTIN: Význam reformy jednotiek územnej samosprávy na Slovensku
URBÁNKOVÁ, Zuzana: Optimalizácia počtu zamestnancov ako nástroj efektivity riadenia ľudského kapitálu

Articles
BRIX, Richard: Nedokončená reforma miestnej samosprávy a jej perspektíva
ĎUREJE, Michal: Vznik štátu a vplyv sacrum na vývoj štátu
IMROVIČ, Michal: Participácia ako nástroj mládežníckej politiky

Reviews
VRBINČÍK, Marek: Čáky, M.: Čínske súvislosti ( O politickom vývoji k modernizujúcej sa Číne )
HILBERT, Hubert: Informácia o zriadení Katedry udržateľného rozvoja FSV UCM so sídlom v Banskej Štiavnici

Published: 2014-09-01