LIMITS OF MIDDLE-INCOME TRAP IN THE REGIONAL CONTEXT

Authors

  • Lucie Kamrádová Ústav veřejné správy a sociální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě
  • Lukáš Vomlela Ústav veřejné správy a sociální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě

Keywords:

Middle-income trap, region, regionalism, multi-level governance, self- government

Abstract

The paper aims to analyze the theoretical framework of the middle-income trap concept, depending on the possibilities of eliminating this phenomenon, in the regional context of the Moravian-Silesian Region. The presumption of this issue works with the aim that the issue of the middle income is one of the main features that are currently appearing in modern economies to a greater or lesser extent, all the more urgently in connection with the permanent situation of coronavirus pandemics, which includes all aspects of social life in modern democratic societies within the European Union. The paper addresses the most important issues and analyses the possibilities to reduce the negative effects of the middle-income trap in longer-term periods. The text points out the position of the Moravian-Silesian Region in the Czech Republic, in terms of its powers and evaluates the possibilities that the actors of the Moravian-Silesian Region have.

References

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (2021), www.volby.cz.

ČMEJREK, J., (2008), Obce a regiony jako politický prostor. Praha.

DANČÁK, B., HLOUŠEK, V., (EDS), (2007), Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy, Brno.

EVROPSKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE. (2021). Vize ČR v roce 2030.

Výbor pro socioekonomický rozvoj (online). Dostupné z: http://www. evropskehnuti.cz/akce/?Action_Id=444

FIALA, P., PITROVÁ, M., (2009), Evropská unie, Brno 2009.

FIALA, P., ŘÍCHOVÁ B. ET AL. (2002) Úloha politických aktérů v procesu

decentralizace. Olomouc-Praha.

GABAĽOVÁ, M. (2012). Charakteristika Moravskoslezského kraje. In: Sztowiertnia, R., Kuděla, M. et al. Lokální politika v Moravskoslezském kraji. Opava.

HUŠEK, P., SMOLÍK, J. (2019) Politický systém a politické strany České

republiky. Brno.

RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ (2007).

Downloaded from: https://is.muni.cz/el/1456/jaro2007/PRRPP/um/3584282/ Kapitola_1 2_a_4_-_nastin.pdf

RYŠAVÝ, D., LYSEK, J., (2018): Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic, In Regional & Federal Studies, 28, (4).

ŘÍCHOVÁ, B. ET AL. (2015) Analýza politiky a političtí aktéři. Možnosti a limity aplikace teorií v příkladech. Praha.

SIWEK, T., (2014) Mocne i słabe strony tożsamości śląskiej po polskiej i czeskiej stronie granicy Tożsamość regionalna. In: RIEDEL, Rafał. (ed). Śląsk – 10 lat członkowstwa w Unii Europejskiej. Wrocław-Racibórz.

ŠVIKRUHA, M., – RICHVALSKÝ, L., (2020) The Multi-level dynamics of the state governance: decentralization tendencies in European Countries. In Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results, Pardubice.

THE WORLD BANK. (2018). Doing Business 2019 (online). Dostupné z: https://

www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019

VALEŠ, L. ET AL., (2006) Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň.

VOMLELA, L., (2014)., Charakteristika regionální politické úrovně v Česku a Polsku v kontextu Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství. In Vomlela, L., Hušek, P. et al. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství vletech 2000–2012. Opava.

VOMLELA, L., (2020) Proměny regionálních politických elit v Moravskoslezském kraji. In Kamrádová, L., a Sciskalová, M., (eds). Role veřejné správy v každodenním občanském životě. Opava.

VOMLELA, L., (2014) Regionální elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství. In VOMLELA, L., HUŠEK, P. et al. Regionální politické elity v Moravskoslezském kraji a Slezském vojvodství vletech 2000–2012. Opava.

ÚSTAVNÍ ZÁKON o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona

České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, Čl. 1 § 13.

ÚSTAVNÍ ZÁKON o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona

České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

ZÁKON Č. 129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení).

ZÁKON Č. 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů..

Published

2022-12-31

How to Cite

Kamrádová, L., & Vomlela, L. (2022). LIMITS OF MIDDLE-INCOME TRAP IN THE REGIONAL CONTEXT. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration, 9(2). Retrieved from https://sjpppa.fsvucm.sk/index.php/journal/article/view/144