Vydavateľ

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED                                                                                                 UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

v spolupráci

so SLOVENSKOU SPOLOČNOSŤOU PRE VEREJNÚ SPRÁVU pri SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED