Redakčná rada

Šéfredaktor

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Redakčná rada

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.                                                                                                                  prof. UJK Dr hab. Wojciech Saletra
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
doc. Saulius Pivoras, PhD.
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Radosław Kubicki, PhD.

Výkonní redaktori

PhDr. Ján Machyniak, PhD.
PhDr. Marek Hrušovský

Grafická úprava

PhDr. Michal Imrovič, PhD.