No. 1/2014

Content

Intercession

Study

JEŽEK, Jíří: Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy                                                                                                                                             MASLEN, Michal: Právo účasti na správe verejných vecí v podmienkach územnej samosprávy PAVELKOVÁ, Jaroslava: Finanční gramotnost

Articles

CALETKA, Stanislav: Krajské volby v České republice                                                                             HORVAT, Matej: Niekoľko poznámok k zániku mandátu poslanca zastupiteľstva                  ŠRAMEL, Bystrík: Pôsobnosť prokuratúry SR v kontexte volieb do orgánov samosprávnych krajov                                                                                                                                                     TEKELI, Jozef: Volebné obdobie verzus funkčné obdobie volených obecných funkcionárov

Reviews

HRUŠOVSKÝ, Marek: Trafiałek, E.: Polityka społeczno-gospo-darcza. Wybrane problemy i zadania                                                                                                                                                      JUZA, Peter: Сыдыков Е. Б.: Лев Гумилев: энциклопедия

View Full Version of no. 1/2014.