No. 1/2017

Articles
MITRĘGA, Adrian: Auxiliary and Consulting Bodies of the Polish Ministry of Energy after 2015
FEKETE, Sándor – FAZEKAS, Csaba: Change of the Local Self-Governments’ Sovereignty in Hungary
SOÓS, Edit: Paradigm Shift in Public Administration in Hungary. The Magyary Zoltán Public Policy Programme
PALÚŠ, Igor: Participation of Representatives of Municipal Representation in Exercising of Municipal Self-Government
ŠRAMEL, Bystrík: Metamorphoses of Prosecutorial Supervision Over Public Administration

Reviews
HORVÁTH, Peter: Malast, J.: Teoretická východiska obecné samosprávy v České republice
KNEŽOVÁ, Jana: Konečný, S.: Verejná správa v členských štátoch Európskej únie

View Full Version of no. 1/2017