Aktuálne číslo 2/2016

Články
BARDOVIČ, Jakub: Politické strany – pragmatický aktér v procese tvorby politiky?
IMROVIČ, Michal: Participation at the municipal level and social networks
KARASOVÁ, Júlia: Uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky
MITAĽ, Ondrej: Zohľadňovanie etických princípov v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku
SZABARIOVÁ, Gabriela: Identita západu a kríza liberálnej demokracie

Recenzie
HORVÁTH, Peter: Palúš, I. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky

Zobrazenie plnej verzie čísla 2/2016

The Progression and Future Prospects of E-Commerce

The Progression and Future Prospects of E-Commerce

Within the 1960s, the armed forces, massive suppliers and banking establishments engineered an digital means that to exchange info more than extensive distances. This was referred to as digital details interchange. Afterwards from the nineteen seventies, a more leading-edge protocol identified as ASC X12 was engineered to trade company data electronically. Pokračovať v čítaní