No. 2/2016

Articles
BARDOVIČ, Jakub: Politické strany – pragmatický aktér v procese tvorby politiky?
IMROVIČ, Michal: Participation at the municipal level and social networks
KARASOVÁ, Júlia: Uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky
MITAĽ, Ondrej: Zohľadňovanie etických princípov v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku
SZABARIOVÁ, Gabriela: Identita západu a kríza liberálnej demokracie

Reviews
HORVÁTH, Peter: Palúš, I. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky

View Full Version of no. 2/2016