č. 2/2016

Články
BARDOVIČ, Jakub: Politické strany – pragmatický aktér v procese tvorby politiky?
IMROVIČ, Michal: Participation at the municipal level and social networks
KARASOVÁ, Júlia: Uplatňovanie štátnej environmentálnej politiky
MITAĽ, Ondrej: Zohľadňovanie etických princípov v podmienkach územnej samosprávy na Slovensku
SZABARIOVÁ, Gabriela: Identita západu a kríza liberálnej demokracie

Recenzie
HORVÁTH, Peter: Palúš, I. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky

Zobrazenie plnej verzie čísla 2/2016