FUTURE Problems FOR Medical Treatment MANAGEMENT

FUTURE Problems FOR Medical Treatment MANAGEMENT

In engineered economies, fitness sector encompasses about 10 per cent of presidency expenditure, doing it a major determinant from the GDP. This sector also gives employment options to get a essential portion of the world’s inhabitants. Given the significance and contribution of this sector, economical health care management is important for its growth, development, and improvement. Pokračovať v čítaní

č. 1/2016

Články
ANDACKÝ, Andrej – GREGUŠKA, Michal: Premeny komunálnej politiky po roku 1990 v meste Senec
DUJIČOVÁ, Miroslava: Oblasť školstva ako súčasť predvolebných programov politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2016
KOVÁČIK, Vladimír: Flexicurity
LUKÁČ, Peter: Efektívne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe
MELAS, Vladimír: Význam inovácií v 21. storočí

Recenzie
DAŠKO, Martin: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2016.