No. 1/2016

Articles
ANDACKÝ, Andrej – GREGUŠKA, Michal: Premeny komunálnej politiky po roku 1990 v meste Senec
DUJIČOVÁ, Miroslava: Oblasť školstva ako súčasť predvolebných programov politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2016
KOVÁČIK, Vladimír: Flexicurity
LUKÁČ, Peter: Efektívne riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe
MELAS, Vladimír: Význam inovácií v 21. storočí

Reviews
DAŠKO, Martin: Potůček, M. a kol.: Veřejná politika

View Full Version of no. 1/2016.