No. 1/2015

Articles
CÍBIK, Lukáš: Decentralizácia moci ako neuniformný proces
ĎUREJE, Michal: Sociálne zmeny v kontexte desekularizácie spoločnosti
JEŽEK, Jíří: Specifika městského marketingu a problémy s jeho politickým prosazením
ČÁKY, Milan – KARABOVÁ, Denisa: Politika euroskepticizmu Veľkej Británie a jej predpokladané dôsledky pre britskú spoločnosť
KUBICKI, Radosław: European Manifesto of the Civic Platform in the 2014 European Parliamentary Election
MELUŠ, Matúš: Devolúcia – exkluzívny model verejnej správy vo Veľkej Británii

Reviews
BRIX, Richard: Sloboda, D.: Slovensko. Kraje alebo župy?
JUHÁS, Pavol: Spáč, P. – Sloboda, D.: Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku

View Full Version of no. 1/2015.