How to Review Data

Simultaneously commonplace circumstance that all those contemporary young people won’t be able to earn their works on moment, as a result of dense calendar. Several involved with themes along with issues, that demand to be really undertook studies in. Many instructors as well as teachers have particular expectations for every do the trick, for On this page this reason individuals take the days and nights making every little thing ideal. If you’ve found yourself in our new web-site it that you are searching for a help out with your personal made to order school deliver the results. Pokračovať v čítaní

č. 1/2015

Články
CÍBIK, Lukáš: Decentralizácia moci ako neuniformný proces
ĎUREJE, Michal: Sociálne zmeny v kontexte desekularizácie spoločnosti
JEŽEK, Jíří: Specifika městského marketingu a problémy s jeho politickým prosazením
ČÁKY, Milan – KARABOVÁ, Denisa: Politika euroskepticizmu Veľkej Británie a jej predpokladané dôsledky pre britskú spoločnosť
KUBICKI, Radosław: European Manifesto of the Civic Platform in the 2014 European Parliamentary Election
MELUŠ, Matúš: Devolúcia – exkluzívny model verejnej správy vo Veľkej Británii

Recenzie
BRIX, Richard: Sloboda, D.: Slovensko. Kraje alebo župy?
JUHÁS, Pavol: Spáč, P. – Sloboda, D.: Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2015.