No. 2/2014

Content

Study

DOLNÝ, Branislav: Výsledky volieb do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2013: Neúspech Smeru-SD ako trest voličov alebo volebného systému?                                           KUBICKI, Radosław: The 2010 Local Government Election in Polish Voivodeships which Border with Slovakia                                                                                                                               POLAKEVIČOVÁ, Ivana – LINCÉNYI, Marcel: Percpecia politických bilboardov slovenskými voličmi z aspektu Genderovej diferenciácie vo volebnej kampani vyššieho územného celku v Bratislavskom kraji v roku 2013

Articles

HORVÁTH, Peter – MACHYNIAK, Ján: Prezidentské voľby 2014 na Slovensku                            SEKAN, Filip: Vplyv rozširovania EÚ na európsku regionálnu politiku                                          ŠEBÍK, Karol: Kompetenčné konflikty v obecnej samospráve (legislatíva a prax)

Reviews

CÍBIK, Lukáš: Duková, I. – Duka, M. – Kohoutová, I.: Sociální politika                                              MIKUŠ, Dalibor: Růžička, V. : Politika a médiá v konzumní společnosti

View Full Version of no. 2/2014.