Investigate the Development of Marketing or advertising with its Duty in Stylish Cut-throat Trading markets

Investigate the Development of Marketing or advertising with its Duty in Stylish Cut-throat Trading markets

Marketing campaigns means handling endeavor that handles the id, anticipation, plus the fulfillment of consumer’s flavors and priorities for a money-making manner. For that reason, the procedure of internet marketing includes an array of challenges for instance the label, the style, the conversations program, analyze, and end-user behaviour. Pokračovať v čítaní

Inside the modern planet, the legislature’s affinity for the fiscal growth becomes most intense thing to consider.

Inside the modern planet, the legislature’s affinity for the fiscal growth becomes most intense thing to consider.

The potency of their state about the national economy, the personal welfare and state betterment is critical for economic growth and development. Nations are constrained in capacities because they work inside real frameworks, make-selections that impact all round community and perform the job a straightforwardly to influence staff in having the declarations . Pokračovať v čítaní

č. 1/2014

Obsah

Príhovor

Štúdie

JEŽEK, Jíří: Strategické plánování rozvoje měst a regionů z evropské perspektivy: vývoj, koncepce, problémy                                                                                                                                             MASLEN, Michal: Právo účasti na správe verejných vecí v podmienkach územnej samosprávy PAVELKOVÁ, Jaroslava: Finanční gramotnost

Odborné články

CALETKA, Stanislav: Krajské volby v České republice                                                                             HORVAT, Matej: Niekoľko poznámok k zániku mandátu poslanca zastupiteľstva                  ŠRAMEL, Bystrík: Pôsobnosť prokuratúry SR v kontexte volieb do orgánov samosprávnych krajov                                                                                                                                                     TEKELI, Jozef: Volebné obdobie verzus funkčné obdobie volených obecných funkcionárov

Recenzie

HRUŠOVSKÝ, Marek: Trafiałek, E.: Polityka społeczno-gospo-darcza. Wybrane problemy i zadania                                                                                                                                                      JUZA, Peter: Сыдыков Е. Б.: Лев Гумилев: энциклопедия

Zobrazenie plnej verzie čísla 1/2014.